OverPagina

Over onder andere veelvoorkomende kwalen, ziektes, aandoeningen, gebreken, patiëntengroepen en -pagina´s, enz.

KiesBeter
Op KiesBeter vindt u een Zorgzoeker, Zorg op kaart, Zorgverleners ABC, Wachttijden ziekenhuizen, Kwaliteit van zorg, Patiëntenmeningen, Zwarte lijst, Het Kwaliteitsinstituut, Zorg per aandoening, Aandoeningen ABC, Keuzehulpen, Medische richtlijnen.

Patiëntenverenigingen & Voorlichting over:

LAPOSA - Landelijke Patiënten- en Oudervereniging voor Schedel- en Aangezichtsafwijkingen
"Zit alles erop en eraan" is één van de meest gestelde vragen na een geboorte.
Bij de geboorte van een kind voelen ouders zich enorm gelukkig, maar… dan blijkt het gezicht van hun kind er anders uit te zien dan zij hadden gehoopt en verwacht. Allerlei, vaak tegenstrijdige emoties overvallen de ouders: geluk, verdriet, boosheid, schaamte en zorgen voor de toekomst.
Reacties van de buitenwereld zijn soms prettig, soms pijnlijk. Er zijn vele vragen en u zoekt naar antwoorden.

De Stichting voor Afweerstoornissen (SAS)
Is opgericht in 1985 vanuit de behoefte om ervaringen uit te wisselen met patiënten en ouders. Zet zich in voor patiënten met aangeboren of verworven stoornissen in de afweer tegen infectieziekten. Wordt gesteund door een Medische Advies Raad, waarin een aantal artsen zitting hebben die zeer ervaren zijn in de behandeling van primaire immuun deficiënties (PID).

Alzheimer - Dementie
Als je vergeetachtig bent, betekent dit dan dat je dement wordt? Wat zijn de symptomen van de ziekte? Is Alzheimer hetzelfde als dementie? In dit gedeelte van de website vindt u alle informatie over dementie en de ziekte van Alzheimer.

Artrose Zorg
De missie van Stichting Artrose Zorg is de bestrijding van artrose en de gevolgen ervan in Nederland. De zorg voor de patiënten is hierbij de belangrijkste drijfveer.

ANVVB - Algemene Nederlandse vereniging ter voorkoming van Blindheid (ANVVB)
De vereniging stelt zich ten doel: het voorkomen van slechtziendheid en blindheid.

Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS)
De NVBS is een landelijke vereniging die ijvert voor úw belang:
goed vervoer, reële werkgelegenheid, handige hulpmiddelen en onbeperkte leesvoorzieningen voor álle visueel gehandicapten. Dat doet de NVBS al ruim dertig jaar via onderlinge contacten, belangenbehartiging, ledenservice en voorlichting.

NVACP BijNierVereniging
De vereniging NVACP stelt zich ten doel patiënten en iedereen die direct of indirect met bijnieraandoeningen te maken heeft met elkaar in contact te brengen, informatie te verstrekken en hun belangen optimaal te bedienen.

Crohn
De ziekte van Crohn is chronische ontstekingsziekte van het maag-darmstelsel. Zie ook de MaagLeverDarmStichting

Diabetesvereniging Nederland
De diagnose diabetes zet je wereld op zijn kop, ook wat betreft werk. Diabetes en werk is echter een combinatie die prima kan werken. Diabetesvereniging Nederland (DVN) zet zich in voor werkende en werkzoekende mensen met diabetes, door informatie te bieden voor zowel werknemers als werkgevers.

Sugarkids - Diabetesvereniging Nederland - Voor de Kids
Website van Diabetes Vereniging Nederland, SPECIAAL VOOR KINDEREN MET DIABETES.

Nederlandse Vereniging van Dystoniepatiënten (torticollis, blefarospasme etc.)
De term dystonie betekent: stoornis in de spierspanning. Dystonie is een neurologische ziekte, een bewegingsstoornis. Waar de hersenen de coördinatie van onze bewegingen regelen, gaat er bij dystoniepatiënten iets fout waardoor er onwillekeurige, oncontroleerbare spiercontracties, verkrampingen ontstaan.

Vereniging van Ehlers-Danlos patiënten
Op deze website vindt u informatie over het Syndroom van Ehlers-Danlos (EDS). EDS is een zeldzame chronische ziekte met als belangrijkste kenmerk een erfelijke stoornis in de aanleg van het bindweefsel. De Vereniging van Ehlers-Danlos patiënten (VED) bestaat sinds 1984. De vereniging is opgericht om mensen die aan EDS lijden te helpen bij al hun vragen, vragen waarmee ze vaak niet bij een arts terecht kunnen.

Glaucoomvereniging
Glaucoom is een chronische oogaandoening. Hoe glaucoom precies ontstaat is nog onbekend. Bij de meest voorkomende typen glaucoom speelt een verstoring van de afvoer van het kamerwater in het oog een rol. De verhoogde oogdruk die daardoor ontstaat, beschadigt de oogzenuw.

Nederlandse Vereniging van Graves patiënten
De ziekte van Graves is een auto-immuunziekte en wordt omschreven als een Multi Systeem Aandoening. Er zijn een aantal kenmerkende verschijnselen die zich daarbij kunnen voordoen:
- Te snel werkende schildklier
- Te langzaam werkende schildklier (later stadium)
- Oogklachten
- Huidaandoening aan de scheenbenen

HersenStichting - Overzicht HersenAandoeningen.
Doordat de hersenen zo complex en belangrijk zijn, kan het grote gevolgen hebben als er iets misgaat. Eén op de vier mensen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Hersenaandoeningen kennen een grote verscheidenheid en komen op iedere leeftijd voor. Alphabetisch overzicht van alle aandoeiningen.

Ik-Leef.nl - Als je ernstig ziek bent geworden..... Hoe regel je dan je leven?
Ik- Leef.nl is het informatie portal voor een ieder (en zijn of haar omgeving) die ernstig ziek is geworden en misschien zelfs te horen krijgt dat haar of zijn leven op deze aarde binnenkort voorbij zal zijn.
Wij zien het als onze missie om informatie te verstrekken, ondersteuning te geven voor een ieder die in een dergelijke situatie terechtkomt. Daarnaast willen wij troost geven in laatste levensfase.

LongFonds - Longziekten overzicht en informatie
Alphabetisch overzicht met alle Longziekten en kwalen met uitgebreide informatie.

Maagkanker.info
Over Maagkanker, Preventie, Omgaan met maagkanker en een Forum.

Maagproblemen.info
Over Maagaandoeningen, Maagonderzoeken, Voorkomen van maagklachten en een Forum

MaagLeverDarmStichting - Sommige Dingen Zijn Niet Te Verteren...
Over alles wat met Maag, Lever en Darmen te maken heeft. Zie ook Lovepoep.nl, Spijsvertering.info, Maagkanker.info & Maagproblemen.info

NeuroFibromatose Vereniging Nederland (NFVN)
Neurofibromatose is de verzamelnaam van een aantal erfelijke aandoeningen, die vooral huid-, bind- en zenuwweefsel aantast. Het betreft Neurofibromatose type 1, Neurofibromatose type 2 en Schwannomatose.

Hoornvliespatiëntenvereniging
De Hoornvlies Patiënten Vereniging is een vereniging van patiënten voor patiënten. Heeft u hoornvliesproblemen, of hebben mensen in uw omgeving problemen met hun hoornvlies, dan is dit de site voor u.

Contactgroep Marfan Nederland
Het Marfan syndroom is een aangeboren en erfelijke aandoening van het bindweefsel. Bindweefsel komt op veel plaatsen in het lichaam voor. De belangrijkste symptomen zijn te zien aan hart, bloedvaten, ogen en skelet.

MaculaDegeneratie Vereniging Nederland (MD Vereniging)
Op deze website vindt u meer informatie over de oogaandoening MD, een afkorting van MaculaDegeneratie. Met handige tips over bijvoorbeeld hulpmiddelen bij MD, achtergronden en links naar andere sites.

Multiple Sclerose Vereniging Nederland
De MS Vereniging is een krachtige en actieve vereniging die opkomt voor de belangen van mensen met MS en hun betrokkenen.

Stichting Mi Ta Stimabo (organisatie van en voor visueel gehandicapten en hun omgeving)
Door en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving

OogFonds
Het lijkt onwaarschijnlijk, maar in Nederland zijn veel mensen onnodig slechtziend of blind. Door goede voorlichting wil het Oogfonds mensen stimuleren op tijd naar de oogarts te gaan, zodat oogaandoeningen tijdig ontdekt en waar mogelijk behandeld kunnen worden..

OogVereniging
De Ooglijn De Ooglijn is opgericht voor iedereen die zelf of in zijn omgeving te maken heeft met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid. Wij zijn er voor informatie of een vertrouwelijk gesprek.

Vereniging Oog in Oog
Vereniging OOG in OOG komt op voor het welzijn en de belangen van mensen met een (aangeboren) afwijking aan één of twee ogen, zoals anoph-/microphthalmie, en alle mensen met een oogprothese en/of die kijken met één oog. Wij doen dat door voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Vereniging Osteogenesis Imperfecta (V.O.I.)
Botbreuken zijn het meest kenmerkende verschijnsel van OI. Doordat al het bindweefsel afwijkend is kunnen er ook andere verschijnselen voorkomen, zoals het kromgroeien van armen, benen en rug, het achterblijven in groei, blauw oogwit, afwijkingen van het gebit (dentinogenesis imperfecta) en vervorming van de schedel. Ook komen vermoeidheid, overmatige transpiratie en hartklepafwijkingen voor.

Spijsvertering.info
Spijsvertering, Kennisquiz, Tips bij klachten, Kinderquiz.

StopDePijn
Deze website is speciaal ontwikkeld voor mensen met zenuwpijn (neuropathische pijn) en hun omgeving. U vindt hier onder andere informatie over de verschillende soorten pijn: weefselpijn, zenuwpijn en gemengde pijn (combinatie van weefselpijn en zenuwpijn)

Retina Nederland (RN)
De patiëntenvereniging Retina Nederland behartigt de belangen van mensen met de netvliesaandoening Retinitis Pigmentosa (RP) en aanverwante aandoeningen (waaronder Leber Congenitale Amaurosis, het Usher- syndroom, LM/BB, Choroideremie en Stargardt).

Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten
Het syndroom van Sjögren is een chronische ontsteking van de traan- en speekselklieren.
Ook in andere organen kunnen ontstekingen voorkomen. De oorzaak van de ziekte is niet bekend. Er wordt aangenomen dat de ontstekingen worden veroorzaakt door een reactie van het afweersysteem tegen het eigen lichaam. Het syndroom van Sjögren wordt daarom een auto-immuunziekte genoemd.

Nederlandse Sturge-Weber Vereniging
Nederlandse Vereniging voor mensen met een Wijnvlek of Sturge-Weber Syndroom. De Vereniging behartigt de medische, sociale en maatschappelijke belangen van mensen die geboren zijn met een wijnvlek of die lijden aan het Sturge-Weber- syndroom en de ouders, verzorgers, voogden van deze personen.

De Patiëntenvereniging Staar (NL) & Katarakt (BE)
alles over staar/katarakt voor patienten en betrokkenen in Vlaanderen en Nederland. De oogaandoening staar is de meest voorkomende oogaandoening ter wereld. In Nederland vinden jaarlijks ongeveer 160.000 staaroperaties plaats en dat aantal is groeiende. Ondanks het feit dat staar tegenwoordig gelukkig gemakkelijk te verhelpen is, blijken er toch veel vragen over deze oogaandoening te bestaan.

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland
Sarcoïdose, ook wel ziekte van Besnier Boeck (Schaumann) genoemd, is meer dan honderd jaar geleden voor het eerst beschreven. Sarcoïdose komt weinig voor en kan zich op veel verschillende manier uiten. Tot nu toe is er geen medicijn tegen Sarcoïdose gevonden.
Hierdoor bestaat er een zeer grote behoefte aan relevante informatie vanuit de patiënt en zijn/haar omgeving. Deze behoefte heeft in 1978 geleid tot de oprichting van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland, kortweg SBN. Deze website biedt zeer veel en overzichtelijke informatie.

Vereniging voor revalidatie bij slechtziendheid
Opgericht in 1997 met als doel het bevorderen van kennis en van praktische beoefening van revalidatie van slechtzienden.

Werkgroep Stickler syndroom.
De BOSK is dé vereniging van en voor mensen met een handicap en hun ouders. Mensen met een aangeboren motorische handicap, een spraaktaalstoornis of een schisis kunnen bij de BOSK terecht. De BOSK geeft informatie, adviseert, brengt lotgenotencontact tot stand en behartigt de belangen van mensen met een motorische handicap.

LAPOSA - Landelijke Patiënten- en Oudervereniging voor Schedel- en Aangezichtsafwijkingen
"Zit alles erop en eraan" is één van de meest gestelde vragen na een geboorte.
Bij de geboorte van een kind voelen ouders zich enorm gelukkig, maar… dan blijkt het gezicht van hun kind er anders uit te zien dan zij hadden gehoopt en verwacht. Allerlei, vaak tegenstrijdige emoties overvallen de ouders: geluk, verdriet, boosheid, schaamte en zorgen voor de toekomst.
Reacties van de buitenwereld zijn soms prettig, soms pijnlijk. Er zijn vele vragen en u zoekt naar antwoorden.

Nederlandse Vereniging Batten-Spielmeyer-Vogt
VKS vertegenwoordigt mensen met meer dan 185 verschillende stofwisselingsziekten.
De afzonderlijke ziekten zijn zeldzaam, maar als groep hebben zo'n 10.000 gezinnen in Nederland met een stofwisselingsziekte te maken.
VKS geeft zowel (ouders van) patiënten, professionals en andere geïnteresseerden informatie over al die verschillende stofwisselingsziekten, zowel ziekte-inhoudelijk als praktische ervaringskennis.

Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS)
De NVBS is een landelijke vereniging die ijvert voor úw belang:
goed vervoer, reële werkgelegenheid, handige hulpmiddelen en onbeperkte leesvoorzieningen voor álle visueel gehandicapten. Dat doet de NVBS al ruim dertig jaar via onderlinge contacten, belangenbehartiging, ledenservice en voorlichting.

Stichting Tubereuze Sclerose Nederland
Welkom op de website van de Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland. Op deze website vindt u informatie over de aandoening Tubereuze Sclerosis Complex (TSC), over leven met TSC en wat de STSN voor u kan betekenen.

TransplantatieStichting
TransplantatieStichting - Vragen en Antwoorden over transplantaties - Donor Ja of Neen, DonorVoorlichting, enz.

VOKS
VOKS is de patiëntenvereniging voor ouderen en kinderen geboren met een slokdarmafsluiting. U kunt bij VOKS terecht voor informatie over de slokdarmafsluiting en de afwijkingen die er mee samenhangen.

Syndroom van Wagner
Voor patiënten, artsen en onderzoekers, waar ook ter wereld, die zich bezighouden met Wagner. De website moet uitwisseling van gegevens bevorderen, betere behandelopties binnen bereik brengen en uiteindelijk een schat aan informatie bevatten. Mensen leren kennen, nieuwe ideeën opdoen, horen wat anderen ervaren, weten waar de knappe koppen zitten, is met name belangrijk omdat het om een zeer zeldzame aandoening gaat. Er wordt geschat dat het wereldwijd om 50 families gaat.


U kunt op deze website informatie vinden over:

  • De kwaliteit van Artsen en behandelaars
  • Kwaliteit van zorginstellingen en aanbieders
  • Informatie over kwalen en ziektes
  • Informatie over medicijnen en gebruik
  • Patiëntenverenigingen
top
Web Analytics Clicky